Postcard from Fukuoka

วิวจากฟุกุโอกะวันฝนพรำ แต่ตอนถ่ายฝนหยุดแล้ว งงมั๊ย..

ก่อนไป พี่ข้างห้องถามว่าจะไปส่วนไหนของญี่ปุ่น

พอบอกว่าไปฟูกูโอกะ เค้าหัวเราะใหญ่ ถามว่าไปทำไม ไม่เห็นมีอะไรเลย

ก็ได้แต่พยักหน้ายิ้มๆ กันไป

จนไปกลับมาแล้ว

อยากจะบอกพี่เค้าว่า ผมไม่รู้ว่าความมีอะไรของพี่นี่มันคืออะไร

แต่ผมว่าความไม่มีอะไรของฟุกุโอกะนี่แหละมันมีเสน่ห์ยังไงบอกไม่ถูก

จนตอนนี้กลับมาแล้ว ก็ยังอยากกลับไปสัมผัสความไม่มีอะไรอีกซักรอบสองรอบ

ผมว่า.. ผมชอบความไม่มีอะไรครับพี่ 🙂

@nattawutk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s